KARÁCSONYI GONDOLATOK

       „Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket!” Mit is kívánhat egy keresztény, nemzetben gondolkodó magyar? Mikor rakéták hasítják az eget, bombák hullanak, kultúrák semmisülnek meg, emberek ezrei sikolya, pusztulása tölti be a világmindenség éterét, fel kell tennünk a kérdést, kinek a céljait szolgálja ez a pusztítás? Amikor emberek tízezreit elindították nyugatra, nem törődve, hogy embereket félrevezetve, milyen megpróbáltatásoknak teszik ki Őket. Siratnak a tengerek, Gyermekek, Családok kerülnek a hullámsírba. Miért? Senkinek nem szólal meg a lelkiismerete? A mindent felülíró globális teljesítés nem lázadozik? A profit iránti éhség nem ismer határokat? Nem érdekes, hogy pusztul az európai kultúra?

 

       Egyesek azt gondolják, hogy a banki trezorokban összegyűjtött aranyaik birtokában ők mindent megtehetnek! Nem is gondolják, hogy ezekért a fájdalmakért, pusztításért esetleg felelősségre vonás is következhet?

 

       Mi békét akarunk! Élni akarjuk a magyar nemzeti hagyományaink alapján életünket. Ne akarják mások meghatározni, hogy nekünk mit szabad, mit lehet tennünk!

A történelem sajnos ismétli önmagát: 1945 után államiságunk megnyirbálásával, tanácsadók ezreivel irányították életünket, kezeltek bennünket gyarmati sorban. 56-os Forradalmunk és Szabadságharcunk ezt próbálta megszüntetni. A Szovjetunió Kommunista pártja védőszárnyai alatt államiságunk foszladozott és nem sok kellett, hogy a Szovjetunió egyik tagállamává váljunk.

 

       Ma az Európai Unió próbálja nemzet állami mivoltunkat kétségbe vonni, illetve, úgy irányítani a magyar nemzet sorsát, hogy államiságunk megszűnve, gyarmati sors jusson a magyar népnek. Sajnálatos, hogy vannak úgynevezett magyar emberek, akiknek a Haza, a magyar államiság, semmit sem jelent. Azt írtam a történelem megismétli önmagát. A felelősség a számvetés elkövetkezik és hogyan adnak majd egyesek választ tetteikre?

 

Az elmúlt napokban kezembe került Mózes harmadik könyvéből egy idézet. (3.Mózes 19, 1-2, 11-19, 25)

 

       „Az Úr ezeket a parancsokat adta Mózesnek:

Szólj a nevemben Izrael egész népéhez és mond nekik:

Én vagyok az Úr a Ti Istenetek.

Ne lopjatok.

Ne hazudjatok és ne csalja meg egyik a másikat.

Ne esküdjél hamisan az én nevemben.

Ne szennyezd be a te Istened nevét.

Én vagyok az Úr!

Ne rágalmazd embertársaidat és ne nyomd el erőszakkal.

A napszámos bére ne maradjon nálad másnap reggelig.

Ne szitkozódjál a süket emberrel, a vak ember útjába ne állíts akadályt.

Félve tiszteld Istened, mert én vagyok az Úr!

Ne kövess el jogtalanságot és ne ítélj igazságtalanul. Ne nézd le a szegény embert, ne légy elfogulatlanul elnéző a gazdaghoz, igazság szerint ítélj embertársaid ügyében.

Ne légy rágalmazó, ne légy besúgó a nép között, ne törj embertársaid életére.

Én vagyok az Úr!

Ne gyűlöld testvéred szívedben: nyíltan fedd meg, hogy ne legyen bűnöd miatta.

Ne állj bosszút. Ne tartsd emlékezetedben az igaztalanságokat, amit társaid elkövettek ellened.

Szeresd embertársaidat, mint önmagadat.

Én vagyok az Úr!

Törvényeimet tartsátok mert én vagyok a ti Úratok, Istenetek.”

 

Íme idézet Mózes harmadik könyvéből, melynek tanításának humanizmusát, jó lenne ha sokan betartva élnének is vele.

 

Mi keresztények kinyújtjuk segítő kezeinket, de ne hogy azok akarják meghatározni számunkra, hogy kit szeressünk, akiknek köszönhetjük az Európai Kultúránk lerombolását.

      

       Eredményekben és sikerekben gazdag magyar Újesztendőt kívánunk!

 

Hisszük, hogy a magyarok Istene és Nagyasszonyunk kitárja áldó és segítő kezét, és magyar Hazánk újból szabad és boldog ország lesz a világ nemzeteinek sorában.

 

2016.12.14.

                                                                                              Sinkovics Gyula

                                                                                           alapító nagymester.

Meghívó 2015. 06. 06-i Közgyűlésre

Recsken jártunk, visszatekintés Kisapród Tagozat

BÚCSÚZÁS A 2014-ES ÉVTŐL.

 

         Néhány nap és leperegnek a 2014 év utolsó napjának percei. Számadást készítünk, visszapörgetve a sikereket, eredménytelenségeket. A nem egyenlő mértékkel mért segítségekkel a felesleges magyarázkodásokkal, hamisságokkal nem foglalkozva, nézzünk körül, hogy mit is tett az 56-os Szabadságharcos Lovagrend 2014-ben.

         A tavaszi közgyűlésen elhatároztuk, hogy Alapszabályunk értelmében forradalmunk és szabadságharcunk megismertetése és ápolására létrehozzuk a Rend kisapród tagozatát, abból a gondolatból kiindulva, hogy pótoljuk a hiányos történelmi szemléletet diákjainknak.

         Az 56-os Szabadságharcos Lovagrend 2004-ben alakult és így 10-ik évfordulót is ünnepelte a Lovagrend. A külön mércével mért támogatás igen komoly gondok elé állította a Vezetőséget. Kisapródok fogadalomtétele, lovagavatás (6lengyel), lengyel delegáció ellátása, vendégek fogadása, kitüntetések oklevelek stb. (A tiszteletdíjak havi adományként megoldották az anyagi problémákat.)

 

2014 augusztus 20-án a 6 kisapród letette a fogadalmat és 8 lovag esküt tett.

 

A kisapródjaink a Recski megemlékezésen bemutatkoztak, fejet hajtva a Bajtársak emlékei előtt.

 

Október 23-án Őrbottyánban mutatkoztak be Kisapródjaink koszorúzva, emlékezve forradalmunkra és szabadságharcunkra.

 

Egy 56-os emlékezve 2014 évre és gondolva 2015 évre, küldi ezt a verset mindazoknak, akik sokat beszélnek 1956-ról, de vajmi keveset tesznek érte.

 

 

Reményik Sándor: Öröktűz

 


"Egy lángot adok, ápold, add tovább;

Csillaggal álmodik az éjszaka,

És lidércfénnyel álmodik a láp

És öröktűzzel álmodik a szívem.

Egy lángot adok, ápold, add tovább,

És gondozd híven.

 

Egy lángot adok, -- én is kaptam azt

Messziről, mint egy mennyei vigaszt,

Egy lángot, amely forraszt s összefűz,

Én jártam Vesta ledőlt templomában,

Az örök-égő lángot ott találtam,

S a lelkem lett a fehér Vesta-szűz.Földindulás volt, megindult a hegy,

És eltemette a kis templomot,

De a lángot nem bírta eltemetni,

Én égve leltem ott;

És hozzá imádkoztam s benne hittem

S mint a lovag a Szent Sírról a gyertyát.

Én égve hazavittem.

Azóta szívem mélyén ég, ragyog

A viharfújta, széllengette láng,

És el nem oltják semmi viharok.

 

Egy lángot adok, ápold, add tovább;

Csillaggal álmodik az éjszaka,

És lidércfénnyel álmodik a láp,

És öröktűzzel álmodik a szívem.

Egy lángot adok, ápold, add tovább

És gondozd híven.."


 

Áldott kegyelmekben gazdag ünnepeket, békét kívánok minden 56-os Lovagúrhölgynek, Lovagúrnak, Apródjainknak, Kisapródjainknak és minden magyar testvéremnek Isten áldásával.

 

Őrbottyán, 2014 december 14.

 

Sinkovics Gyula

56-os Szabadságharcos Lovagrend
Nagymestere