ISTEN, HAZA, SZABADSÁG

Kérdések a recski munkatáborral kapcsolatosan

Beköszöntő

BEKÖSZÖNTŐ

2013. évre

a „HONLAPUNK” újra indítására....

 

Kedves Lovag Úrhölgyek, Lovag Urak, Apród Úrhölyek, Apród Urak!

 

                A történelem meg nem álló kegyeltlen órája elütötte a 2012. év utolsó másodperceit. A születendő 2013. év első másodperceiben meg kell állnunk és vissza kell tekintenünk az elmúlt évben végzett tevékenységünkre. Sajnos a 2011.-ben rögzített célok nem valósultak meg 2012.-ben. A miértekre ne én adjam meg a választ. A hátunk mögötti eseményekről azért ne beszéljünk, mert a hiányosságok okai sok esetben a jelenlegi belpolitikai életben is keresendők. Ha végigtekintünk a politikai életünkön akkor azt kell látnunk, hogy az 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk világformáló eseményeinek fényét sokan akarják elhallványítani. Az izmusok harcában a nemzetünk szabadságáért, függetlenségéért folytatott küzdelem sok esetben úgy néz ki, mintha a tények napirenden tartása sértené egyes személyek, csoportok érdekeit.

                Sok olyan ál 56-os jelent meg a közéletben akik kapcsolataikkal egyes eseményeket maguk dicsőségére nagy hangerővel próbálják hitelesíteni illetve hitelesítettni. Ha benézünk a kulisszák mögé, ha megkaparjuk az eseményeket akkor amit le akarnak nyomni az emberek torkán az hamis és messze áll az igazságtól. Sajnos ezek az emberek az egyéni érdekeikért az igazi nagy célokat torpedózzák meg. Hazugságok, hamisítások akadályozzák az igazi történelmi tisztánlátást.

                No de nem erről akartam beszélni, hanem 2012. év munkájáról.

                Az 56-os Szabadságharcos Lovagrend Alapszabályának szellemében részt vett minden olyan rendezvényen, mely fontos volt számára. Részt vettünk a Recsk-i, Őrbottyán-i, Dunaújváros-i, Budapest-i megemlékezéseken, koszorúzásokon.

                Nagy öröm volt számunkra, hogy a Főváros a Puskás Tivadar Technikum és Recsk-i szövetséggel együtt 2011-ben és 2012-ben sok száz Budapest-i diákkal együtt emlékeztünk meg 56-os forradalmunk és szabadságharcunkról a 301-es parcellánál. A megjelent diákok aktív részvétele, szereplése hitet és reményt ad további munkánkhoz.

                Sajnos a kancellár válltással kaocsolatosan felmerült ügyek még nincsenek lezárva. A lezáratlan ügyek hátráltatják a Rend további fejlődését.

                Problémák adódtak a Lengyel Nagypiorátusnál is. Ez az eset bizonyítja, hogy egyesek egyéni érdekükért a hitelességet, a tisztességet is suttba dobják. 

                Ma amikor hátunk mögött hagyjuk a 2012. év minden hiányosságát, kudacait tekintsünk előre és próbáljuk meghatározni a 2013. év legfontosabb teendőit.

  • le kell végre zárni a 2011. évet, s vele együtt a 2012. évet is, hisz a páylázatokat nem tudjuk beadni és realizálni
  • a honlapunkat, melyet a rosszindulat megszüntett, újra kell indítani
  • tovább kell ápolni a fiatalsággal kialakult kapcsolatainkat, közös rendezvényekkel
  • erősiteni kell a Nagypriorátusok és a Magisztrátus kapcsolatait
  • foglalkozni kell az újabb lovagavatással, idejével, helyével
  • a vezetőség negyedévenkénti üléseit meg kell szervezni és élővé kell tenni

Ime a 2013. év rövid programja, melynek megvalósításához megfelelő hozzáállás, 56-os Szabadságharcos Lovagrend-i szív és nagy szeretet szükséges.

                A Mindenható és a Magyarok Nagyasszonya segítsen meg bennünket, hogy eredményesen vegyük a 2013. év minden akadályát.

                Befejezésül kívánok Mindannyiótoknak, Családtagjaitoknak nagyon jó egyészséget, sikereket és eredményes munkát a magyarok Istenének álldásával.

 

Őrbottyán, 2013. Január. 01.

 

Lovagi köszöntéssel:

 

  

Sinkovics Gyula

A Rend Nyagymestere

Megemlékezés